Neden Envar ?

Neden Envar ?

1- ADIMIZDA GÜVEN VAR.

Öğrencilerimize karşı beslediğimiz güvenin en büyük kısmını doğuran,

kendimize olan güvenimizdir.

Envar Eğitim Kurumları olarak 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Akdeniz Üniversitesi Proje ,Geliştirme,Uygulama ve Araştırma Merkezi (APGEM) işbirliği ile velilerimize yapılan anket çalışmalarında, öğrenci velilerimizin çocuklarını bizlere emanet etmede hiçbir kaygı yaşamadıklarını , okullarına eğitim-öğretim, öğretmen kadrosu, değerlere önem, akademik başarı konusunda güvendiklerinden yola çıkarak ADIMIZDA GÜVEN VAR sloganıyla tüm öğrencilerimizi geleceğe hazırlamaktan onur ve mutluluk duyan ekimizle, başkalarına duyulacak güven duygusunun temelinde kendine güven duymanın olduğunu anaokulundan-ilkokula ,ilkokuldan-ortaokula, ortaokuldan –liseye tüm öğrencilerimize özümsetme amacıyla ; mütevazilik, sadakat, hoşgörü, adalet, cesaret, sabır, onur, çalışkanlık , sözünü tutmak, özü sözü bir olmak (bütünlük sergilemek), bir görevi yapacak yetkinlik ve beceriye sahip olmak, dürüst olmak, sorumluluk sahibi olmak gibi
üstün insani nitelikler güvenilirlikle geldiğini öğretiyoruz.

Güvenmek, insan olmanın gereğidir. Zamana bağlı gelişen ve yok olan bir olgudur. Envar Eğitim Kurumları bu olguyu en iyi şekilde üzerinde taşıyan öğretmen ve yönetici kadrosuyla  bu güvene layık bireyler yetiştirmeyi kendisine görev edinmiştir.

2- ENVAR DA SEVGİ TEMELLİ ÖĞRENME VAR.

SEVGİ TEMELLİ EĞİTİM…

İnanç ve Sevgiyle… Ünlü psikolog Erich Fromm’a göre “ sevgi, bir inanç eylemidir, inancı az olanın sevgisi de az olur”. Eğitim verimliğinde, insanın temel ihtiyaçlarından olan sevgi  en önemli  faktördür.. Sevgisiz, eğitim düşünülemez. Günümüz de yaşam giderek karmaşıklaşmakta ve bilgi artmaktadır. Önemli olan, çocuklarımızın öğrendiklerini  mutsuz olmadan, stres, kaygı ve endişeden uzak bir şekilde öğrenerek, bilgilerini  yaşamlarını  kolaylaştıracak kalıcı öğretilere dönüştürebilmektir. Öğrenmenin gerçekleşmesinde en etkin araç olan beyin, aynı zamanda duygu ve düşüncelerin de üretildiği yerdir. Beyni  sevgi temelli  beslemek , geliştirmek ve eğitim verimliği  için harekete geçirmek yol haritamızdır. Özel Antalya Envar İlkokulunda öğrencilerimizin  duygu ve tutumlarının öğrenmede önemli bir etmen olduğunun bilinciyle;

 • Öğrenmeyi  kolaylaştıracak  karşılıklı sevgi, saygı ve kabullenmenin mevcut olduğu güvenilir, huzurlu bir ortam  hedeflenir.
 • Öğrenme kasıtlı ve kasıtsız süreçlerden oluşur. Bir öğrenme ortamında bilinçli olarak farkına vardığımız şeylerden çok daha fazlasını yan uyarıcılardan alır ve çoğu beynimize girer ve bilinçaltında etkileşimde bulunur. Bunun için etkili öğrenme ortamındaki tüm uyarıcıların  öğrenme amacına hizmet edecek şekilde düzenlenmesine özen gösterilir.
 • Hafızayı harekete geçirecek ;  film,  drama vb. öğrencilerin aktif katılımını sağlayan sınıf içi çok yönlü etkinlikler  gerçekleştirilir.
 • Beynin her iki yarımküresini de işlevsel hale getiren farklı derslere yer verilir. Sanatsal ve spor etkinlikleri de bilişsel etkinlikler kadar önemlidir.
 • Öğrenme ortamında birbirinden farklı özelliklere sahip öğrencilerin bir arada ve işbirliği içinde olmaları akran desteği ile sağlanır.
 • Araştırma gezileri, gözlemler yoluyla uyarıcı zenginlik oluşturulur.
 •  Öğrencilere sevildikleri davranış ve tutum olarak gösterilir.

 “Nice bilginler vardır ki; hakiki bilgiden, hakiki irfandan nasipsizdirler. Böyle bir bilgin, bilgi ezbercisidir; bilgi sevgilisi değildir.” Mevlana  

3- ENVAR DA ALTIN YILLAR (48-72 AY) EĞİTİMİ VAR

ALTIN YILLAR  (48-72 AY)

Okul öncesi eğitim yaşamın temeli ve okul  sosyalleşme sürecinde ilk temel toplumsal kurumdur.
Bu dönemde öğrenme hızı çok yüksektir. Her yaş grubunun genel gelişim özellikleri ortaktır; ancak her çocuğun kendine özgü ve özel olduğu da gerçektir.
Çocukların sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma davranışları geliştirilir.
Çocukların hayal güçleri , yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışları geliştirilir.
Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarına gereken önem verilir.
Oyun yolu  ile öğrenmenin bir ihtiyaç ve gereklilik olduğu bilinci ile program oluşturulur.
Çocuğun, kendine saygı ve güven duyması sağlanır, öz denetim kazandırılır.
Çocukların bağımsız davranışlar geliştirmesi desteklenir.
Çocuğun kendisinin ve başkalarının duygularını fark etmesi desteklenir.
Araştırma gezileri, projeler, gözlemler yoluyla uyarıcı zenginlik oluşturulur.
Her öğrencimiz özgün bir birey olarak değer görür, donanımı, hazır bulunuşluğu, özgün yapısı ile kabul görür.
Çocuğun çok yönlü gelişimini temel alarak öğrenme merkezlerinde   fen bilimleri, matematik, düşünce yeteneği, sosyal bilimler ve performans modüllerinden oluşan eğitim süreci uygulanır.
Eğitim programımız, yaratıcılıklarını geliştiren müzik çalışmaları, satranç, görsel sanatlar, İngilizce gibi branş etkinlikleri  ile   gelişimsel ihtiyaçlarının farkındalığında  ona sakin, düzenli, güvenilir, sıcak, samimi ve neşeli bir ortamı hazırlar.
Öğrenme heyecanı ve merakı ömür boyu süren, öğrenmekten zevk alan, sorgulayabilen ve araştırabilen farklı bir bakış açısıyla dünyayı gözlemleyen, üreten ,değerlerine sahip mutlu bireyler olmaları hedefi ile çalışmalar sürdürülür.
Envar Eğitim Kurumları olarak çocuklarımızın yaş dönemleri özelliklerini de dikkate alıp, 20 yıllık bütüncül okul ortamı içinde, öğrencilerimizin kendisini ifade edebileceği, ortaya koyacağı ve gerçekleştireceği fırsatlarla değerlerimizi harmanlayarak sevgiyle eğitim yaklaşımlarımızı oluşturur ve  güvenli  okul ortamında sunarız.

Sanma ki çocuk küçük bir şeydir

Belki de çocuk en büyük şeydir…

J. J. ROUSSEAU

 

4- ENVAR DA KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME VAR.

Sevgiyle ve İnançla…

Kendini gerçekleştirme ;  erdem, yaratıcılık, doğallık, problem çözme, önyargısız olma, ve gerçeklerin kabulü gibi değerleri içerir.
İnsan psikolojisinde “Kendini gerçekleştirme”, “Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidi” aşamalarını sırayla gerçekleştirmeden geçer.
Maslow’un kişilik kategorileri kendi aralarında bir dizilim oluştururlar ve her ihtiyaç kategorisine bir kişilik gelişme düzeyi karşılık gelir. Birey, bir kategorideki ihtiyaçları tam olarak gideremeden bir üst düzeydeki ihtiyaç kategorisine, dolayısıyla kişilik gelişme düzeyine geçemez çünkü böyle bir ihtiyacı algılamaz ve buna ihtiyaç duymaz. Örneğin ,kendini güvende hissetmeyen, tehdit algılayan bir insanının kendi gelişimi için kitap okumak gibi bir gereksinimi yoktur.

Maslow’a göre bunlar;
1.basamakta  kişinin “Fizyolojik “gereksinimi; “nefes,yemek, içmek ve uyumak” gibi temel ihtiyaçları yer alır.
2.basamak”Güvenlik” gereksinimi ;  Kişi kendini güvende hissedeceği bir ortam, aile,sağlık,bir ev, bir yaşam bölgesi arar.
3. basamak “sevgi ve ait olma” gereksinimi; “Sevgi” bir duygunun ötesinde en temel ihtiyaçlardan biridir, kişinin hem sevmeye hem de sevilmeye ihtiyacı vardır. (arkadaşlık, aile vb.)
4. basamak “Saygınlık” gereksinimi ;”saygınlık, tanınma, başarılı olma, takdir edilme, kendine saygı, güven, diğerlerinin saygısı, başkalarına saygı)” gibi değerleri içerir. Kendine saygı duyan kişi, başkaları tarafından da saygı görecektir.
En son basamağı ise “kendini gerçekleştirme” basamağıdır. Kendini gerçekleştirmiş kişi ruhunun ve bedeninin tüm imkanlarından en etkin ve yaratıcı şekilde kullanarak ruhsal doyuma ulaşır.
Maslow, insan psikolojisinde  kendini gerçekleştirmiş ve kendini tanıyan kişilerde gözlenen  ortak özelliklerinden bazıları;
Kendini, başkalarını, doğayı kabul eder.
Gerçeği olduğu gibi kabul eder.
Kendiliğinden hareket eder.
Yaratıcı bir biçimde davranabilir, çevresinin farkındadır, sürekli çevresini araştırır ve yeni şeyler dener.
İnsanlığa değer verir ve onun sorunlarını ciddiye alır.
Son derece yakın ve derin birkaç dostu vardır.
Gerektiğinde çok çalışır ve sorumluluğunun farkındadır.
Dürüsttür,
Demokratik karakter yapısına sahip olurlar. İnsanlığın refahı ile ilgilenirler.
Kendi üzerinde yoğunlaşmaktan çok sorun üzerinde yoğunlaşırlar.
      Envar Eğitim Kurumları olarak çocuklarımızın yaş dönemleri özelliklerini de dikkate alıp, bu insan psikoloji yaklaşımından yararlanarak, 20 yıllık bütüncül okul ortamı içinde, öğrencilerimizin kendisini ifade edebileceği, ortaya koyacağı ve gerçekleştireceği fırsatlarla değerlerimizi harmanlayarak sevgiyle eğitim yaklaşımlarımızı oluşturur ve  güvenli okul ortamında sunarız.
Her öğrenci fark edilmek ve sevilmek ister. Her öğrencimiz özgün bir birey olarak değer görür, donanımı, hazır bulunuşluğu, özgün yapısı ile kabul görür.
Her bireyde farklı potansiyeller olduğunu bilir, öğrenme biçimlerine göre öğrenme ortamları farklı  yöntem ve tekniklerle zenginleştirilir.
Projelerdeki fikirleri, etkinlikleri, ürettikleri  eğitim süreci boyunca gözlenir, sosyal ve sanatsal alanlardaki becerileri  desteklenir .
Öğrencilerimizin yaşam boyunca devam edecek, İnsanın kendini arama yolculuğu olan” kendini gerçekleştirme”nin  ilk adımlarında ; eğitim verimliliği içinde yer alan uygulamalarımız ve her yıl geliştirdiğimiz farklı projelerle bugünlerini kaliteli kılmak , yer aldıkları çalışmalarla, disiplinli ve planlı, akran dayanışması içinde, kendisiyle ve çevresiyle barışık, üretken ve sorumluluk sahibi bireyler olabilmeleri  hedeflenir
       Envar öğrencisi kendisini ifade ederken, öğrenirken, gelişimini gerçekleştirirken, biricikliğinin farkında bir birey olarak sevildiğinin ve ona olan güvenin ,inancın farkındadır.

5- ENVAR DA AKIL OYUNLARI ATÖLYESİ VAR.

Zeka ve akıl, bireylerin yaşamları boyunca en çok yaralandıkları yeteneklerin başında yer alır. Bu nedenle çocukların erken yaşlardan itibaren eğitimlerinde bu yeteneklerin gelişimine yönelik araçlara öncelikle yer verilmesi ve akıl yürütme yeteneklerinin harekete geçirilmesi temel alınmalıdır. Okulumuz Akıl Oyunları Atölyesinde ;“eğlenceli eğitim “ görüşü ile oyunun çocuğun öğrenmede temel gereksiniminden yola çıkarak ; Satranç gibi strateji oyunları, su doku gibi mantık oyunları tangram gibi mekanik oyunlar, hafıza kartları, sözcük oyunları, görsel oyunlara yer verilmektedir. Ders programı içinde hafta da bir saat “Akıl Oyunları ve Satranç Atölyesi”nde planlanan etkinlikler her öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilir.

 • Planlı hareket etmeyi öğretir,
 • Doğru ve çabuk düşünebilmeyi ve karar verebilmeyi geliştirir,
 • Kendini ve yeteneklerini daha iyi tanımasını sağlar,
 • Belirli bir konuya odaklanma alışkanlığı kazandırır,
 • Farklı açılardan öğrenme becerisini destekler.
 • Merak duygusunu geliştirerek araştırmalar yapmaya yönlendirir,
 • Ezberci zihniyetten uzaklaşmayı sağlar,
 • Düşünen, sorgulayan ve çözümleyen bireylerin yetişmesini sağlayarak yaratıcı düşüncelerin daha özgürce sunulabildiği bir ortam hazırlar,
 • Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için sistemli ve disiplinli bir çalışmanın gerektiğini gösterir,
 • Kuralları anlamayı, kurallara uymayı öğretir,
 • Sosyalleşmeye yardımcı olur,

6- ENVAR DA OKU-PAYLAŞ VAR.

2002 yılında başlayan ve tüm sınıflarda halen devam eden “Envar Okuyor”uygulamasının 2. aşaması olan Oku-Paylaş ,4.sınıflarımız düzeyinde başlayarak Ortaokul 5.6.7.8 sınıflarını kapsamaktadır. Öğrencilerimizin ; Okumaya ilgilerini arttırmak, Etkin okuma ve dinleme alışkanlıkları kazandırmak, Kitaplarla yaşamın yararlarının farkına varmasını sağlamak , Anlamlı ve etkili okuma, Kitap karakterlerini analiz edebilme, Okunan kitabın konusunun, kazanımlarının ve kitap türünün farkına varabilme, Yazarları tanıma, Akran dayanışması sağlamak, işbirliği ve görev paylaşımında bulunabilme, Grup karşısında kendini ifade edebilme, gibi kazanımlar amacıyla uygulamaya konulmuş bir çalışmadır. Ayda bir kitap okuyan öğrencilerimizin çalışmaları  “Kitap konuşuyoruz” ve “Grup Paylaşım” aşamaları ile tamamlanmaktadır. Genel olarak “Entellektüel Birikimli Envar’lı Olmak!” hedeflenmiştir.

7- ENVAR DA MUTLULUK VAR.

Tüm iyi dileklerimizde, temennilerimizde ,dualarımızda  sağlıklı ve mutlu yaşam vardır.
Hele ki çocuklarımız içinse temennilerimiz sağlıklı ve mutlu gelecekler dileriz.
Hiç bir duygu asla yaşamın amacı olamaz. Amaç değildir mutluluk, o davranışlarla karşılaşmak, etkileşmek ve gerçekleştirmektir.
“Sen değerlisin “ mesajını alan, kabul gören insanlar mutludur.
Onun için okullarda çocuklar ne kadar kabul görüyorsa o kadar mutludur.
Eğitim anlayışımız  sadece başarıya odaklı olmadığı için çocuklarımız mutludur.
Eğitim sürecimiz , ölçme değerlendirme sistemimiz kazanmak ve kaybetmek üzerine değil,bireysel gelişmeler üzerine kuruludur.
Çocuklar sadece kazanmak ve kaybetmek üzerine kurulu bir düzende, hep kazanacakları başka alanlara yönelirler.
Karşılaştırmalı sistemlerde çocuklar kendi değerlerini diğerlerine göre ayarlar.
Niçin başarıya bağlı olsun ki kabul görmek? Her çocuk sadece kendisi olduğu için değerlidir.
Kabul gören çocuklar; mutlu, yapabilirim der, gelişim ve değişime açıktır, özgüvenlidir.
Bir şarta bağlı değildir sevmek, sadece o olduğu için sevilir, kabul görür.
Çocuklarımızın sağlıklı gelişiminde en önemli nokta, okulların ve ailelerin kabul görme mekanizmalarını sadece dış etkenlere bağlamamasıdır.

HER ÇOCUK SADECE KENDİSİ OLDUĞU İÇİN DEĞERLİDİR.

8- ENVAR DA EDEB MEKTEBİ VAR.

İnsan yaşadığı dünyada pek çok şeyle anılabilir: Zenginlik, şöhret, başarı, kariyer… Bu liste uzayabilir. Ne sahibi olursak olalım güzel ahlâk sahibi değilsek bunların bir değeri yoktur. Hatta fayda yerine zarar verir.

Konfüçyüs’ün, “Duyduğum şeyleri unuturum, okuduğum şeyleri hatırlarım, yaptığım şeyleri kavrarım.”  söylediği gibi uygulamalı edep eğitimiyle, çocuklarımızın kalıcı güzel davranışlar kazanıp idealist ve güzel ahlâklı birer genç olmalarını istiyoruz.

Güzel ahlâkın yolu edepten geçer.

Yunus Emre:

“Gezdim Şam ile Halep; Eyledim ilmi talep,

 Meğer ilim bir hiçmiş; İlle edep, ille edep.”

Mevlana: “Edep bir taç imiş Nûr-i Hüdâ’dan,   Giy o tacı emin ol her beladan.”  demişler.Edep eğitimiyle amacımız; ilim ve irfan sahibi, milli ve manevi değerlerini bilen, sevgi ve saygıyı kişiliğinde özümsemiş, kendisini düşündüğü kadar çevresini de düşünen, edepli, güzel ahlakı rehber edinen bir neslin yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Ben güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderildim diyen sevgili peygamberimizin yolunu izlersek, çocuklarımız adı hiç unutulmayan birer Mevlana, Yunus gibi olabilirler.

Envar olarak öğrencilerimizi edeple taçlandırmayı amaçlıyor, çocuklarımız için

ENVAR’DA EDEB VAR” diyoruz.

9- ENVAR DA ÖZDEĞERLER VAR.

Hızlı ve baş döndürücü şekilde değişim içinde olan değerler, bunlarla baş etmek zorunda kalan ve değer karmaşası yaşayan çocuklar için değer aktarımı çok daha önemli bir hâle gelmiştir.

Özdeğeri yüksek kişi, mutlu bir şekilde yaşamaya hakkı olduğuna ve bunu gerçekleştirebilecek gücü olduğuna inanır

Ortak değerler oluşturamayan bir toplumun bütünleşme değil, tersine toplumsal çözülme yaşaması kaçınılmaz bir gerçektir. Çocuklarımızın zihinlerini bilgiyle doldurarak öğretim yaparken gönüllerini de sevgiyle donatıp onların ahlâklı birer fert olarak yetişmeleri için Envar Eğitim Kurumları Değerler Eğitimi çalışmalarını başlatmış ve büyük bir başarı ve devam ettirmektedir.

10- ENVAR DA ÖZGÜVEN VAR.

Başkalarına karşı beslediğimiz güvenin en büyük kısmını doğuran, kendimize olan güvenimizdir.

François de La Rochefaucauld

Özel Antalya Envar Eğitim Kurumları eğitim öğretim faaliyetlerini yürütürken “özgüveni” gelişmiş bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Eğitim öğretim dönemi boyunca öğrencilerle aktif iletişim halinde olan öğretim kadromuz öğrencilerimize sorumluluklar vererek onların özgüvenlerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Kendine güvenen, kendinden emin ve bunun sonucunda başarılı bireyler olarak yetişen öğrencilerimiz çevresiyle sağlıklı iletişim kuran, özgüveni yüksek insanlar olarak toplumdaki yerlerini alırlar. Çevresine güvenin, kendine güvenmekle ve kendinden emin olmakla başlayacağı bilincinde olan kurumumuzda öğrencilerimizin özgüvenlerini zedeleyici hiçbir müdahalede bulunulmaz.

Dolayısıyla, Envar Eğitim Kurumları’ndan mezun olan her öğrenci özgüven sahibi bireyler olarak toplumdaki yerini alır.

11- ENVAR DA CAMBRIDGE OKUL PROJESİ VAR.

ENVAR KOLEJİ-CAMBRIDGE COMPLETE SOLUTION SCHOOLS

Programı ile “DÜNYA VATANDAŞLIĞI’’  için güçlü adımlar

Envar Eğitim Kurumları-Cambridge University Press ve Cambridge ESOL arasında imzalanan protokolle 18 yıllık eğitim kurumumuz Antalya’da İLK VE TEK PROJE OKULU olmaya hak kazanmıştır.

“Zengin yayın çeşidi, konuşma odaklı müfredatla, öğretmen eğitmenleri ve yabancı öğretmen desteğiyle eğlenceli ve günlük yaşam İngilizcesine dayalı etkinliklerle (Cambridge Days, İngilizce Tiyatro, Karakter Show’lar vb.) dünyada genel-geçerliliği olan, öğrencilerimizin gelecek eğitim ve yaşamlarında sonsuz kolaylık sağlayacak Cambridge ESOL Sınav Merkezi ile ölçme ve değerlendirmelerin yapılacağı Antalya’da İLK VE TEK CAMBRIDGE COMPLETE SOLUTION SCHOOL olmuştur.

“ENVAR:ÖĞRENCİLERİMİZİ PARLAK BİR GELECEĞE HAZIRLAR.’’

ENVAR KOLEJİ – CAMBRIDGE COMPLETE SOLUTION SCHOOLS Nedir?

Envar Koleji- Cambridge Complete Solution Schools Programı, İngilizce eğitiminde, Cambridge Üniversitesi’nin departmanı olan Cambridge University Press ile Envar Koleji arasında yapılan “akademik, uluslararası sınavlar ve kullanılan İngilizcenin günlük hayatta kullanımı amaçlı” anlaşmasıdır.

ENVAR KOLEJİ- CAMBRİDGE SOLUTION Programı başlıkları nelerdir?

İNGİLİZCE EĞİTİMİ

 •   Uluslararası Standartizasyon da sınıf bazlı hedef ve hedefe özel müfredat
 •   İngiliz, ABD, Kanadalı Native Speakers
 •   5. sınıfta yoğunlaştırılmış dil proğramı
 •   Tüm sınıflarda yoğun İngilizce ders saatleri
 •   ESOL sınav sertifikasyonu (Uluslararası geçerliliği olan Cambridge Sınavları)
 •   Dijital ders materyalleri
 •   İleri teknoloji sınıf ortamları
 •   5.6.ve 7.sınıf öğrencilerimiz Almanca, Rusça, Arapça dillerinden birisini seçerek II. Yabancı dil ile tanışma fırsatını yakalar ve dil yelpazelerini genişletirler.

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

 •   Cambridge Online Placement Test
 •   Tüm öğrenciler Cambridge Young Learners (Starters, Movers, Flyers), KET, PET ve FCE sınavlarına hazırlanarak uluslararası geçerliliği olan sertifika ve belgelere sahip olurlar.
 •   Öğrenciler 5.sınıftan 9.sınıfa kadar Cambridge Online Placement Testi’ne girerek eğitimlerinin gelişimini öğretmenler, veliler ve yönetimce izlenir.
 •   Portfolyo Sertifikası

AKADEMİK İÇERİK

 •   Envar Koleji öğrencilerine özel müfredat yapılandırması
 •   Zengin sınıf içi eğitim kaynakları
 •   Ev ortamı materyalleri
 •   Dijital ve online ders materyalleri içeriği

DANIŞMANLIK

 •   Öğretmen Eğitimleri
 •   Akademik Denetleme
 •   Üniversite Danışmanlığı
 •   Ebeveyn Desteği
 •   Ölçme-Değerlendirme Çözümleri & Takibi

DİJİTAL ÖĞRENME

 •   Cambridge University Press cd ve online içerikleri, akıllı tahta materyalleri, web üzerinden veli desteği,
 •   “Dijital algı” yoluyla, çocukların başarılı İngilizce programında eğitim almaları için en pratik çözümler sunmaktadır. Dijital kaynaklar, dijital ölçme-değerlendirme araçları, kişiye özel dijital bireysel çalışma materyalleri ve online ödev öğrencilerimizi 21. yy becerileri arasında yer alan bilgi, medya ve teknolojide ivme kazandırmaktadır.

 

ENVAR KOLEJİ – CAMBRIDGE SOLUTION PROJESİNDE  ÖĞRETMEN OLMAK

ÖĞRETMEN AKADEMİSİ ÇALIŞMALARI

 •   Envar Koleji Cambridge Complete Solutions eğitim kalitesinin dünya standartlarında olması için, öğretmenlerin akademik ve kişisel gelişimlerini destekleyen, CAMBRIDGE Üniversitesinin onayladığı ve sertifikalandırdığı CAMBRIDGE Öğretmen Akademisi eğitimleri verilmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalarının gelişmesi için “Classroom management”, “Teaching with technology” gibi kurs başlıkları altında verilmektedir.
 •   Yabancı dil öğretmenleri Cambridge University tarafından verilen “Cambridge English Teacher” unvanına sahiptir.
 •   “Native Speaker” (İngiliz, Amerikalı, Kanadalı yabancı öğretmenler) ile öğrenciler anaokulundan lise son sınıfa kadar yabancı dil bilgilerini “Speaking Skills” ile günlük hayata uyarlayabilirler.

 

ENVAR KOLEJİ CAMBRIDGE SOLUTION Programı amacı nedir?

 •   Akademik İngilizce ve ESOL sınav eğitimi dersleriyle geleceğin bireyleri ve
 •   Genel İngilizce ve konuşma dersleriyle kendini ifade eden ve konuşan bireyler yetiştirmek.

“DÜNYA VATANDAŞI YETİŞTİRMEK”

 • 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Chambridge Okul Sınav Başarısı = %83,5

12- ENVAR DA 4 DİL EĞİTİM VAR.

DÖRT FARKLI DİLLE EĞİTİM

Özel Antalya Envar Ortaokulunda öğrencilerimiz İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça dillerini seçerek 4 Farklı Yabancı dil ile tanışma fırsatını yakalar ve dil yelpazelerini genişletirler.

Amaç; 4 Farklı Yabancı dil ile genel olarak öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası standartlar

çerçevesinde öğrenmiş oldukları dilleri  en etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak ,İngilizce ve diğer dillerde konuşma dersleriyle kendini ifade eden ve konuşan dünya vatandaşı yetiştirmek.

13- ENVAR DA ŞAMPİYONLAR VAR.

SPOR BAŞARILARIMIZ

 • 2015-2016 LİSE  GENÇ ERKEKLER ATLETİZM 3000 METREDE EREN ERTÜRK BOZKURT ANTALYA 4.SÜ OLMUŞTUR
 • 2015-2016 LİSE  GENÇ ERKEKLER ATLETİZM 1500 METREDE EREN ERTÜRK BOZKURT ANTALYA 4.SÜ OLMUŞTUR
 • 2015-2016 BÜŞRA ZORLU TAKIM TKM. TÜRKİYE 1.Sİ OLMUŞTUR.
 • 2015-2016 BASKETBOL KÜÇÜK ERKEKLER ANTALYA 4.SÜ OLMUŞTUR.
 • 2015-2016 MASATENİSİ KÜÇÜK ERKEKLER ANTALYA 4.SÜ OLMUŞTUR.
 • 2015-2016 SATRANÇ TAKIM HALİ KÜÇÜK ERKEKLER 2.Sİ OLMUŞTUR.
 • 2015-2016 OKUL SPORLARI MASATENİSİ ANTALYA 3.SÜ MİNİK ERKEKLER VE MİNİK KIZLAR
 • 2014-2015 OKUL SPORLARI ANTALYA 3.SÜ MASATENİSİ MİNİK ERKEK TAKIMI.
 • 2014-2015 OKUL SPORLARI ANTALYA 4.SÜ BASKETBOL MİNİK ERKEKLER
 • 2014-2015 OKUL SPORLARI ANTALYA MURATPAŞA 3.SÜ GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI YAĞ SATARIM BAL SATARIM OYUNU.
 • 2014-2015 OKUL SPORLARI OKÇULUK MİNİK KIZLAR ANTALYA 1.Sİ İLAYDA TURGUT OKÇULUK 3.SÜ ELİF TAŞDELEN
 • 2015-2016 LİSE YÜZME ERKEKLERDE DOĞUKAN DOĞAN 50 MT SERBEST YARIŞLARINDA ANTALYA 2.Sİ OLMUŞTUR.
 • 2015-2016 LİSE TAEKWONDO GENÇ ERKEKLER 55 KG.DA BERAT DAŞ ANTALYA 3.SÜ OLMUŞTUR.
 • 2015-2016 LİSE TAEKWONDO GENÇ ERKEKLER 51 KG.DA EYÜP ENSAR MENZİLCİOĞLU ANTALYA 3.SÜ OLMUŞTUR.
 • 2015-2016 LİSE SATRANÇ GENÇ ERKEKLER TAKIM OLARAK ANTALYA 4.SÜ OLMUŞTUR
 • 2015-2016 LİSE SATRANÇ GENÇ KIZLARDA EDANUR KAVAS ANTALYA  3.SÜ OLUŞTUR.
 • 2015-2016 LİSE SATRANÇ GENÇ KIZLAR TAKIM OLARAK ANTALYA 3.SÜ OLMUŞTUR.
 • 2015-2016 LİSE GÜREŞ 58 KG.DA ENVER TUNAHAN ÇETİN ANTALYA 1.Sİ OLMUŞTUR.
 • 2014-2015 LİSE ŞAH-MAT SATRANÇ TURNUVASI ERKEKLERDE MEHMET KÖSE ANTALYA 1.OLMUŞTUR.
 • 2014-2015 LİSE ŞAH-MAT SATRANÇ TURNUVASI KIZLARDA EDANUR KAVAS ANTALYA OLMUŞTUR.
 • 2014-2015 LİSE ŞAH-MAT SATRANÇ TURNUVASINDA TAKIM OLARAK ANTALYA 2.OLMUŞTUR.
 • 2014-2015 LİSE OKÇULUK KIZLARDA DEMET ZEYNEP DOĞAN ANTALYA 2.Sİ OLMUŞTUR
 • 2014-2015 LİSE ERKEKLERDE MEHMET KÖSE ANTALYA 1.Sİ OLMUŞTUR.
 • 2014-2015 LİSE KIZLARDA EDANUR KAVAS ANTALYA 2.Sİ OLMUŞTUR.
 • 2014-2015 LİSE KIZLAR SATRANÇ TAKIMI ANTALYA 2.Sİ OLMUŞTUR.
 • 2014-2015 LİSE ATLETİZM KIZLARDA ASENE NİZAM 200 MT ANTALYA 1.Sİ OLMUŞTUR.
 • 2014-2015 LİSE ATLETİZM KIZLARDA ASENA NİZAM 100 MT ANTALYA 3.SÜ OLMUŞTUR.
 • 2014-1015 LİSE YÜZME ERKEKLERDE DOĞUKAN DOĞAN 50 VE 100 MT.ANTALYA 4.SÜ OLMUŞTUR
 • 2013-2014 LİSE OKÇULUK KIZLARDA DEMET ZEYNEP DOĞAN ANTALYA 2.Sİ OLMUŞTUR.
 • 2013-2014 LİSE OKÇULUK KIZLAR TAKIMI ANTALYA 4.SÜ OLMUŞTUR.
 • 2013-2014 LİSE YÜZME ERKEKLERDE DOĞUKAN DOĞAN 100 VE 200 MT.ANTALYA 4.SÜ OLMUŞTUR
 • 2013-2014 LİSE KIZLARDA NEFİSE MELİS ÜSTÜNDAĞ ANTALYA 2.Sİ OLMUŞTUR.
 • 2013-2014 LİSE KIZLAR SATRANÇ TAKIMI ANTALYA 1.Sİ OLMUŞTUR.
 • 2014-2015 OKÇULUK BÜŞRA ZORLU KLASİK YAYDA TÜRKİYE 16.SI OLMUŞTUR.
 • 2014-2015 KÜÇÜK ERKEK SATRANÇ TAKIMI ANTALYA 4.SÜ OLMUŞTUR.
 • 2014-2015 KÜÇÜK ERKEK HENTBOLTAKIMI ANTALYA. 4.SÜ OLMUŞTUR.
 • 2014-2015 MİNİK ERKEKLER MASA TENİSİ TAKIMI ANTALYA 3.SÜ OLMUŞTUR.
 • 2013-2014 MİNİK KIZLAR MASA TENİSİ TAKIMI ANTALYA 2.Sİ OLMUŞTUR.
 • 2013-2014 YILDIZ ERKEKLER BASKETBOL TAKIMI ANTALYA 3.SÜ OLMUŞTUR.
 • 2013-2014 OKÇULUK SPORUNDA AYRICA TÜRKİYE MİNİKLER SALON ŞAMPİYONASINDA 6-C SINIFI ÖĞRENCİLERİ SELENAY ÇOBAN VE BÜŞRA ZORLU’NUN DA YER ALDIĞI TAKIM TÜRKİYE 3.SÜ OLMUŞTUR.
 • 2013-2014 OKÇULUK SPORU;
 • 2-B SINIFI ÖĞRENCİSİ TUNA BARAY BAŞYAYLA MİNİKLER KATEGORİSİ ANTALYA 4.SÜ, 4-B SINIFI EMİN TALHA DURAN MİNİKLER KATEGORİSİ ANTALYA 3.SÜ,
 • 2-B SINIFI ÖĞRENCİSİ BARAN HEYBERİ ANTALYA 2.CİSİ,
 • 6-C SINIFI ÖĞRENCİSİ BÜŞRA ZORLU KÜÇÜK KIZLAR KATEGORİSİNDE ANTALYA 4.SÜ OLMUŞTUR.
 • 2013-2014 SATRANÇ SPORU 5-B SINIF ÖĞRENCİSİ IŞINSU İLAYDA AVANOĞLU ANTALYA 4.SÜ OLMUŞTUR.
 • 2013-2014 YÜZME SPORU 6-B SINIFI ÖĞRENCİSİ CELAL OKUDAN 100 METRE SIRTÜSTÜ YARIŞMASINDA ANTALYA 4.SÜ OLMUŞTUR.
 • 2013-2014 KÜÇÜK ERKEKLER SATRANÇ TAKIMI ANTALYA 4.SÜ OLMUŞTUR.
 • 2013-2014 KÜÇÜK ERKEKLER HENTBOL TAKIMI ANTALYA 4.SÜ OLMUŞTUR.
 • 2013-2014 KÜÇÜK ERKEKLER BASKETBOL TAKIMI ANTALYA 4.SÜ- KIRŞEHİR GRUP 1.Sİ-ISPARTA GRUP 1.Sİ, TÜRKİYE İLK 8 TAKIMA KALARAK 28 MAYISDA ADIYAMAN İLİNDE YAPILACAK TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA KATILACAKTIR.
 • ÖĞRENCİLERİMİZİN SATRANÇ BAŞARISI KÜÇÜKLER KATEGORİSİNDE TAKIM 3.SÜ YILDIZLAR KATEGORİSİNDE TAKIM 1.Sİ GENÇLER KATEGORİSİNDE TAKIM 3.SÜ BİREYSELLERDE ALPEREN BERK BENER 1. OSMAN TALHA UÇAR 2. OLMUŞTUR.
 • 2012-2013 KÜÇÜK ERKEK BASKETBOL TAKIMI ANTALYA 1.Sİ
 • 2011-2012 OKULLARARASI OLİMPİYATLARDA 11 ALTIN, 5 GÜMÜŞ, 8 BRONZ MADALYA
 • 2010-2011 OKULLARARASI OLİMPİYATLARDA 4 ALTIN, 5 GÜMÜŞ, 8 BRONZ MADALYA
 • 2009-2010 ANTALYA OLİMPİYATLARI SATRANÇ TAKIM İKİNCİLİĞİ
 • 2008-2009 LİSELERARASI TAEKVANDO ANTALYA İL 2.LİĞİ
 • 2008-2009 DENİZLİ SATRANÇ OLİMPİYATINDA TAKIM HALİNDE 3.LÜK
 • 2006-2007 GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KARETE ŞAMPİYONASI KATA İL 3.LÜĞÜ
 • 2006-2007 GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KARETE ŞAMPİYONASI KUMİTE İL 1.LİĞİ

 

 

14- ENVAR DA DERSHANE ETÜT PROGRAMI VAR.

       ENVAR DA ETÜT VE KURS  VAR;

Ailelerin ve öğrencilerimizin , sınava hazırlık sürecinde kaygı yaşamamaları için ENVAR ailesi olarak (okul-idare-öğretmen-veli ve öğrenci işbirliği)   SINAVA HAZIRIZ!

TEOG HAZIRLIK PROGRAMI

 • 5. , 6. ve 7. sınıflar için, haftalık yapılan tarama ve aylık yapılan  deneme sınavı sonuçlarına göre öğrencilerimizin eksikleri belirlenerek bire bir etüt çalışmaları ile eksik  kazanımları giderilmektedir.
 • 8. sınıf öğrencilerine haftalık taramalar ve ayda iki kez uygulanan deneme sınavı sonuçlarına göre kazanım tamamlama dersleri yapılmaktadır.
 • Hafta Sonu Kursları;Tüm sınıflar düzeyinde Cumartesi günleri öğrencilerimizin kazanımlarını artırmaya yönelik 4 saatlik kurslarımız yapılmaktadır. Etüt ve kurs programlarımızda öğrencilerimize hafta içi yapılan derslerle ilgili tekrar ve test çalışmaları uygulanarak,kazanımlarının en üst seviyeye taşınması amaçlanmaktadır.
 • 8. Sınıflara hafta içi TEOG çalışmaları yapılmaktadır.(6 saat DERS + 2 saat TEOG çalışması)
 • 7. Sınıflara TEOG Ortak Sınavlar tanıtımları yapılarak motivasyonları sağlanır.

 YGS-LYS HAZIRLIK PROGRAMI

 • 9-10-11. sınıfa nakil gelen öğrencilerimize konu yetiştirme programı!
 • 12.sınıflara  10 Ağustos 2015 tarihinden itibaren haftada 5 gün  5 saat   YGS hazırlık programı
 • 12.sınıflara hafta içi YGS LYS ÇALIŞMALARI  günde 10 saat (8 saat DERS  + 2 saat  ETÜT)
 • Deneme sınav sonuçlarına göre eksik konulara yönelik birebir ve grup ders çalışma imkanı
 • 11.-12.sınıf öğrencilerimizin   YGS-LYS  SORU ÇÖZÜM KAMPINDA çözemedikleri tüm sorular taranarak eksiklikleri kapatılır
 • 12.sınıflara 21 YGS DENEME /  10 LYS DENEME / KONU TARAMA SINAVLARI / GENEL TARAMA SINAVLARI
 • Tüm sınıflarımıza (9.-10.-11.-12.) bilgi düzeylerini ölçmek ve başarı seviyelerine uygun sınıflara yerleştirmek amacıyla  SEVİYE TESPİT SINAVLARI  yapılır.
 • Seviye tespit sınav sonuçlarına göre seviyesine uygun sınıflara öğrencilerimize özel etüt programı uygulanır.
 • 9.-10.-11.sınıflarımıza hafta da 5 gün 2 saat YGS-LYS hazırlık programı uygulanarak soru çözüm pratiği kazandırılır.
 • 11.sınıf öğrencilerimize YGS HAZIRLIK DERSLERİ anlatılarak YGS-LYS çalışmaları başlatılır.
 • Yazılılara  Hazırlık Döneminde, sağlık nedeniyle derse katılamayan ya da işlenen konuyu yeterince anlayamadığını düşünen öğrencilerimize özel birebir etüt programı yapılır.

 

Öğrencilerine verdiği eğitimle TEOG başarılarını YGS-LYS ‘de KATLAYAN OKUL olma gururunu yaşayan Envar Ailesi olarak sınava hazırlık sürecinde yanınızda olduğumuzu unutmayınız…

15- ENVAR DA BAŞARI VAR.

ENVAR’DA BAŞARI VAR

20 yıllık tecrübesiyle, yarınlara ışık tutacak öğrenciler yetiştirirken, aldığı bütün kararlarla da Envar Eğitim Kurumları öğrencisinin mutlu ve başarılı olmasını hedeflerken eğitimin her kademesinde öğrencisine değer veren bir okul kültürü oluşturmuştur.

Okuldaki kültürün oluşumunda  sadece yönetici ve çalışanları ile oluşturmadığından hareket ederek  öğrencilerin, ailerin, öğretmenlerin ve yöneticilerin birlik, beraberlik, kaynaşma ve ait olma duygusu sağladığı için okul başarısı oluştuğu görüşünü benimseyen Envar Eğitim Kurumları öğrencisi için belirlediği eğitim modelini şu şekilde sıralabiliriz;

 • Öğrencinin gelişim düzeyine uygun olan bir sınıfta eğitim görmesini,
 • Ders programının ve derslerin içeriğinin, öğrencinin olgunluk ve gelişim özelliklerine uymasına, teorik dersler kadar pratik derslere ve uygulamalara yer verilmesini ,
 • Öğretim yönteminin derse, konuya ve öğrencinin niteliklerine göre ayarlanması, öğretim sırasında öğrencinin birden fazla duyu organının uyarılmasına özen gösterilmesi,
 • Bireysel çalışma ya da grup çalışmasına yer verilmesi, öğrencinin aktif kılınmasını,
 • Öğretmenin planlı ve programlı olması, öğrenmede adım adım ilerlenmesi, öğrenme materyalinde basitten karmaşığa, somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene geçilmesi, alıştırmalarda belli bir düzenin bulunmasını,
 • Doğru davranışın pekiştirilmesi, ödüllendirme yoluyla öğrencide öğrenme isteği ve hevesinin uyandırılması, ona düzenli çalışma alışkanlığının kazandırılmasını,
 • Okul ve aile ortamında bireyler arası ilişkilerin düzenli, huzurlu ve sağlıklı olması, çocuğun sevgi ve güven içinde büyümesi, çocuğa kendisini geliştirme fırsatının sağlanmasını,
 • Çocuğun yaşı kaç olursa olsun, içinde bulunduğu öğretim basamağı ne olursa olsun eğitimin amacı : ” Bireyi yetenek, beceri, ilgi ve istekleri düzeyinde ve doğrultusunda en iyi şekilde yetiştirmektir.” Eğitimin amacına ulaşması, ancak çocuğu tanımakla mümkün düşüncesine,
 • Öğrencinin başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemesi görüşünü benisemesine yola çıkararak TEOG VE YGS –LYS SINAVLARINA bir bütün olarak öğrencisini hazırlar

SINAVA HAZIRLIK SÜRECİ;

 • Sınav sistemini tanıtır (TEOG VE YGS-LYS)
 • Test tekniğini , hızlı soru çözümü yöntemlerini en iyi şekilde öğretir
 • Deneme sınavları ve Konu Tarama Sınavları ile konu eksikliklerini tespit ederek konu tamamlama dersleri yaparak öğrencinin eksiği kapatılır.
 • Tüm sınıflarımıza bilgi düzeylerini ölçmek ve başarı seviyelerine uygun sınıflara yerleştirmek amacıyla SEVİYE TESPİT SINAVLARI yapar
 • Seviye tespit sınav sonuçlarına göre seviyesine uygun sınıflara öğrencilerimize özel etüt programı uygulanır
 • Sağlık nedeniyle derse katılamayan ya da işlenen konuyu yeterince anlayamadığını düşünen öğrencilerimize özel birebir etüt programı yapılır.
 • TEOG ve YGS-LYS hazırlık sürecinde dershane ve özel etüt programı uygulanır

 

 • Öğrencilerine verdiği eğitimle TEOG başarılarını YGS-LYS ‘de katlayan okul anlayışı ile varlığını sürdürüyor

    Hayatta başarılı olanlar,

kendilerine gereken bilgileri öğrenmekten bir an geri kalmazlar ve hadiselerin sebeplerini her zaman araştırırlar.

Rudyard Kıplıng

16- ENVAR DA GELECEK VAR.

ENVAR’DA GELECEK VAR

“Önce insan” anlayışı ile Envar Eğitim Kurumlarının, her kademesinde sorumluluk sahibi, üretken, yaratıcı, öz değerlerine ve milli kültürüne sahip, kendini gerçekleştirme bilincinde olan bireyler yetiştirilmesi hedefi   bilgi ve beceri donanımlarıyla sevgi temelli okul kültürü içinde gerçekleştirilir.

20 yıllık tecrübemiz , köklü eğitim geleneklerimiz, yeterliliklerimiz ile okul ve veli işbirliği içerisinde öğrencilerine gelecek kaygısı yaşatmamak için, anaokulundan-ilkokula ,ilkokuldan-ortaokula, ortaokuldan –liseye  öğrencilerimizin akademik  ve sosyal gelişimi objektif  olarak değerlendirilir. Böylece ilgi ve yeteneklerinin farkına varan, kariyer planlaması yapabilen, mutlu ve başarılı geleceğin bilim insanları, sanatçıları, doktorları,  mühendisleri,  yazarları, avukatları, öğretmenleri …..   yetiştirmek hedefiyle  yarınlara ışık tutacak bireyler için güven ve sevgi temelli eğitim gerçekleştirilir.

“Bilimsel buluş ancak hazır beyinlere güler”

Albert Einstein

17- ENVAR DA PANSİYON VAR.

Başarının en önemli temeli olan aile sisteminin bütün  güzelliklerini pansiyonumuzda yaşatmak amacıyla, 40 kişilik yatak kapasitesiyle, okulumuzun seçkin öğrencilerine eğitim süreleri boyunca huzurlu ve temiz bir ortamda barınma olanağı sağlamaktadır. Öğrencilerimiz pansiyonumuzda temel ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri bütün olanakların yanı sıra verimli ders çalışabilmeleri ve zamanlarını etkin bir biçimde değerlendirebilmeleri için gerekli her türlü mekana sahiptir. Öğrencilerimize konforlu, uygun, güvenli bir yaşam alanı sağlamak adına pansiyonumuzda üç kişilik ve iki kişilik odalara ek olarak çalışma ve dinlenme salonları, kütüphane, bilgisayar odası, televizyon odası, açık ve kapalı spor alanları, ortak mutfak ve çamaşır yıkama odası yer almaktadır.

Sizleri de  öğrencisine, aile sıcaklığını hissettiren güven ortamı içerinde ders çalışma olanakları sunan Envar Kolejine bekliyoruz.

18- ENVAR DA KÜLTÜR-SANAT VAR.

Envar Eğitim Kurumlarında  öğrencilerimizin yaratıcılıklarını pekiştirmesi, ufuklarının açılması, günceli yakalamak, yorumlamak, değerlendirmek noktasında sanat ve kültürel etkinlikler planlanarak hayata geçirilmektedir. Buradan hareketle  sanat  ve kültürel  konulu araştırmaları gündemimize alıp, eğitim  kalitesini yüksek tutmada bu alanların aktif çalıştırılması için çaba sarf edilmektedir. Müzik  ve Görsel Sanatlar, Edebiyat gibi alanlarda yarışmalara katılma, Antalya’nın farklı merkezlerinde resim sergileri, müzik gösterileri, Halk Oyunları gösterileri, fuar, festival  ve yarışmalara katılımlar gerçekleştirilmektedir. Gelenekselleşen Şiir Dinletileri , Okul içi ve dışındaki belirli gün ve haftalar ve değerlerimizle ilgili aktiviteler, şölenler, her yıl lise, ortaokul-İlkokul düzeyinde çıkardığımız dergiler, sanat ve kültürel etkinliklerimizin ağırlıklı noktasıdır. Envar, sanat ve kültürün harman olduğu yerin adıdır.

19- ENVAR DA GELİŞİM VAR.

Güzel bir gelecek  iyi bir eğitimde  saklıdır.

İyi bir eğitim hayat standardının yükselmesini ve hayattan alınan zevkin artmasını sağlar.

Okuldaki eğitim süreci  de sadece hayata hazırlık değil, hayatın ta kendisidir  “Değerlerine sahip, saygıyı ve sevgiyi özümsemiş, öğrenmeye açık, duygu ve düşüncelerini paylaşabilen, anlatabilen, kendi için karar verirken özgüvenini ortaya koyabilen, günün teknolojisine hakim ve yeniliklerin takipçisi  ” bireyler yetiştirmenin anlayış ve sorumluluğu ile; 1996 yılından bugüne gelişimi büyüme olarak algılamadan” eğitimde verimlilik ve kaliteyi “hedeflemiş 20  yıllık geçmişe sahip bir kurum olmanın gururu ile varolmaktayız.

Öğrencilerimizin akademik başarısının yanı sıra duygusal, sosyal, fiziksel ve ahlaki gelişiminin de önemli olduğunu biliyoruz ve eğitim yapılanmamızı bu doğrultuda sürdürüyoruz.

Günümüzde küreselleşmenin ve teknolojinin etkisiyle bilgiye ulaşmak oldukça kolaylaşmıştır.

Bunun için, geleneksel okul  anlayışındaki   yalnızca  öğretmene ve öğrencinin başarısına odaklı bir süreçten ,kurumumuzda öncelik olarak hedeflenen ;  okuldaki tüm paydaşları içine alan, eğitimde kaliteyi geliştirmek için, öğrenme sürecindeki  kalitenin gelişmesini hedefleyen kendine özgü vizyon ve misyonu ile öğretim programlarını, yönetici, öğretmen ve diğer çalışanların yeterliliklerini geliştirmeye  yönelik çalışmalar benimsenmektedir.

Kendini geliştiren, değişiklikleri yakalayabilen, zayıf ve güçlü yönlerini tespit ederek ,sonuçlara göre kendi gelişim planını hazırlayabilmek için öz değerlendirme yapabilen esnek bir okul anlayışına sahibiz.  “Ne yapıyoruz”, ”yaptıklarımız hedeflediğimiz kazanımlara cevap veriyor mu”, “doğru şeyleri mi yapıyoruz?”, “gelişmemiz nasıl”, “velilerimiz ve dışarısı  bizi nasıl algılıyor” gibi temel sorulara cevap aramak için  bireysel öğrenci başarılarından öte, eğitim ve öğretim süreci açısından kurumumuzun kendisiyle ilgili bir öz değerlendirme yapılması amaçlanmıştır. Bağımsız ve bilimsel bir çalışmanın ürünü olması için, Mayıs 2013 yılında Akdeniz Üniversitesi  Proje Geliştirme ,Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ,409 velimizin katılımıyla “Veli Memnuniyet Anketi” yapılmıştır.

Öncelikli tercih nedenimiz “Güven” ortaya çıkmış ve Yabancı Dil ile ilgili bölümde iyileştirilmesi gereken konular ele alınarak Antalya’da ilk ve tek “Cambridge Complete Solutıon Scholl” proje okulu olarak yabancı dil eğitiminde verimlilik amaçlanmıştır. Fiziksel yapı ile ilgili belirlenen iyileştirme ihtiyacı sonucunda yeni Lise binamız hizmete açılmıştır.

Diğer alanlarda elde edilen tüm sonuçlar projelendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda oluşturulan raporlar doğrultusunda okulla ilgili bir gelişim planı ve yol haritası oluşturularak kurumumuzun gelişimine katkı sağlanmıştır.

2005 yılında başlayan “Değerler Eğitim”, yine 2005 yılından itibaren süren ”Envar Okuyor” uygulamasına 4.sınıflardan başlayıp,5.6.7.8.sınıflarda sürdürülen “Oku-Paylaş” uygulaması ile öğrencilerimizle ayda bir “Kitap Konuşuyoruz ”çalışmaları,  aile okul işbirliğini kaliteli kılmak amacıyla ”Bilgi Paylaşım” sohbetleri, etüt saatlerinde destek eğitim programları, her bireyin bir hobisi olması anlayışı ile ilkokul bölümünde hafta sonu sanat ve spor etkinlikleri düzenlenmektedir.

Değişim ve gelişimi öncesinden yakalamaya çalışan, bunun düzenli ve devamlı bir süreçle tüm alanlarda olması gerektiğine inanan, başarıya standartların dışına çıkmakla ulaşılacağının enerjisini taşıyan kurumsal yapıya sahip bir eğitim kurumu olarak hedefimiz ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı mutlu ve üretken bireyler olarak topluma kazandırmaktır.

“Çocuklar Gülsün diye!” yaşayalım. Çünkü insanın anavatanı çocukluğudur.

Çocuklar gülerek, oynayarak büyürse, sonunda büyükler güler.

Büyükler mutlu olup gülümseyince tüm ülke, tüm insanlık güler.

Çocukların gülmesine hizmet veren herkese selam olsun!

Doğan CÜCELOĞLU

20- ENVAR DA 20 YILLIK TECRÜBE VAR.

VİZYONUMUZ:Aydınlık yarınlar ENVAR demektir

MİSYONUMUZ:Envar, bilim ve irfanla donattığı genç beyinlerin pırıltısı ile geleceğimizin aydınlanmasında ışık olacak, mutlu, başarılı bireyleryetiştirir.

KURULUŞU

Envar Eğitim Kurumları, Ümran İnşaat, Turizm, Özel Hastanecilik, Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret Sanayi A.Ş. tarafından kurulmuştur.

18.09.1996 tarihinde Özel Antalya Envar İlköğretim Okulu ile Eğitim-Öğretim hayatına başlamış, 04.09.2000 tarihinde Envar Anadolu Lisesini, 12.09.2006 tarihinde Envar Fen Lisesini açarak Türk Eğitiminin öncü kurumlarından biri olmayı hedeflemiştir.

OKULUN BÖLÜMLERİ

Envar Eğitim Kurumları, Anasınıfı, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi bölümleri ile hizmet vermektedir.

KAYIT KABUL ŞARTLARI

Anasınıfı ve İlkokuluna görüşme ile, Ortaokuluna düzey belirleme sınavı ile,  Fen ve Anadolu lisesi 9. Sınıflarına  merkezi sınav sistemi (TEOG) ile, lise ara sınıflarına düzey belirleme sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

Envar Eğitim Kurumlarında: her çocuğun farklı bir değer olduğu bilinciyle, çağdaş eğitim yöntemlerini kullanarak planlanan aktivitelerle ”tam öğrenmenin” gerçekleşmesi sağlanır.

Derslerde öğrencilerimizin yaşadıkları dünya ile okul müfredatı arasındaki bağlantıyı fark etmelerini, sorunları çözerken uygun bilgi, deneyim ve eleştirel düşünceyi kullanabilmelerini sağlayan farklılaştırılmış sınıf etkinlikleri planlanır ve uygulanır.

Envar Eğitim Kurumlarında, öğrencilerin akademik ve kültürel başarıya sahip bireyler olarak yetişmelerine yönelik uygulanan eğitim programlarına ek olarak, eğitimi zenginleştiren “DeğerlerEğitimi” , “Rehberlik Çalışmaları” , “Teknoloji Okur Yazarlığı”, çalışmaları da yapılmaktadır.

YABANCI DİL

Yabancı Dili küçük yaşlarda ve yaşayarak öğrenmenin öneminden hareketle “Cambirdge” İngilizce öğretim programı uygulanmaktadır.

Envar Eğitim Kurumlarında yabancı dil olarak İngilizce anasınıfından başlamakta, 4. sınıftan itibaren de  2. yabancı dil olarak Almanca eğitimi verilmektedir.

SOSYAL KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Eğitim ve öğretim, spor, sanat ve sosyal alanlarda düzenlenen etkinliklerle güçlendirilmektedir.

Hafta sonları öğrencilerimize ücretsiz, gitar, ebru, resim, basketbol, halk oyunları , org , vb. farklı alanlarda sanat ve spor etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. Yıl boyunca il içi ve il dışı gezilerle öğrencilerimizin farkındalıklarını arttırmak amaçlanmaktadır.

Geçen 20  yıllık zaman içerisinde bir çok başarılara imza atmış olan kurumumuz hizmet ettiği öğrenci ve velilerinin takdirini kazanarak, her sene kendini yenileyerek büyümektedir.

Tüm çalışanları, öğrencisi, velisi, mezunları ve çevresi ile etkin iletişim kurarak, tüm paydaşlarının, güvendiği, kendini mutlu ve güvende hissettiği bir ortam sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu sayfayı paylaş: