Bir Millet İki Devlet Projesi

Bir Millet İki Devlet Projesi

Projenin amacı, tarihin ilk sayfalarından bugüne kadar aynı duyguları, aynı hedefleri yüreğinde hissetmiş ve bugünden sonsuza dek birbirine sıkı sıkıya kenetlenmiş, kader birliği yapmış, beraber sevinmiş birlikte hüzünlenmiş iki kardeş ülkenin evlatlarının birbirini çok yakından tanımasını sağlamaktır.

Artık bir yürek olmuş iki kardeş ülkenin kültürünü, geleneklerini, kahramanlarını, tarihi ve doğal güzelliklerini, zenginliklerini birbirine daha detaylı tanıtmak amaçlanmıştır. Farklı kurallara sahip, farklı coğrafi bölgelerde, farklı yapıda fakat içinde yaşayan milletin bir o kadar aynı olduğu sadece dilde değil gönülde de “BİR MİLLET İKİ DEVLET” olma duygusunun içselleştirilmesine bu projeyle katkı sağlama düşüncesindeyiz.

Eğitimde milli değerlerimiz bizi biz yapan unsurların başında gelmektedir.

Bu projeyle milli ve manevi değerlerimizi önce öğrencilerimize daha sonra ailelerimize anlatıp farkındalık sağlamaya; Azerbaycan-Türkiye arasında asırlardır süren gönül bağının çelik bir ipliği olmayı hedefliyoruz.

Bu proje okulumuz adına Mehmet AKDAĞ tarafından yürütülmektedir.

HEDEFLER

-Yaşadığı şehrin kültürünü bilir ve tanıtır.
-Tanımlı web 2.0 araçlarının etkin kullanımı.
-Geçmişin ve geleceğin en büyük zenginliği olan kültürümüzün değerlerini öğrenirken ustalaşmak
-İnsan ilişkilerinde sevgi, saygı ve özeni korumak.

ÇALIŞMA SÜRECI

Projemiz Şubat-Mayıs aylarını kapsayacak. Aşağıdaki değerler aylık bir etkinlikte geliştirilecek. Proje ortağımızla bilgilendirme ve toplantılar yapılacak. Öğretmenler ve öğrenciler proje süresince paylaşmaya ve aktif kullanımı teşvik edilecektir. forumlar yapılacaktır.
Şubat: Öğrencilerle öğretmen tanışma web semineri toplantısı Proje poster logosunun hazırlanması. Kültürel değerlerimiz
Mart: Röportaj Kahramanlarımız hakkında bilgi toplama, test.
Nisan: Ortak karma okul araştırması Tarihi anıtlarımız hakkında bilgiler.
Mayıs: İklim haritası. Zengin doğamızdan bilgi toplayın ve iletin. Karışık okul takımı
Proje kapanış web çalıştayı. E-kitap Proje Kapanışı.

BEKLENEN SONUÇLAR

Öğrencilerin dayanışmasını, işbirliğini, vatanseverliğini ve milli değerlere hakimiyetini güçlendirmek. Birlik duygusu vererek yaratıcılığı arttırmak Ortak okullarla yapılan çalışmaları bir araya getirmek Yaratıcılığın özgüvenini arttırmak Aktiviteler yapılırken yaratıcı düşüncenin ortak çalışmasını yapmak. Proje sonucunda oluşturulan materyaller okulun web adresi gibi yerlerde sınıf bazında gruplar halinde paylaşılacak ve sonuçlar yaygınlaştırılacaktır.

Bu sayfayı paylaş: